Jon Hoem

Digitale tekster

- en selvstendig teksttype ?


Her finner du store deler av en hovedoppgave, skrevet ved institutt for Drama, film og teater, NTNU, våren 1994. Oppgaven tok for seg det jeg kaller digitale tekster. Digitale tekster omfatter alle former for kommunikasjon som forutsetter digital databehandling, samtidig som formidlingsmediet har et interaktivt grensesnitt.
"Digitalt" refererer både til tekstenes innhold og det mediet som formidler dem. I dag finnes det knapt noen medier, utover direkte samtale og håndskrevne brev, som ikke medfører bruk av digitale datamaskiner. Disse tekstene er imidlertid ikke "digitale" så lenge de ikke er interaktive, eller fungerer selv om mottaker ikke benytter en digital datamaskin.

Sammendrag

Fellestrekk ved digitale tekster

Hypertekst

Videotex og teletext

Interaktivt fjernsyn

Datanettverk

Virtuell virkelighet