NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

                 ORDENSREGLER

 1. Vær presis til alle timer.

 2. Inngangen til skolen er gjennom skoleporten.

 3. Du skal være på skoleplassen i friminuttene.

 4. Spill fotball på ballplassen.

 5. Ha med deg skolesakene.

 6. Pass godt på skolebøkene og alt utstyr.
 
 7. Gjør leksene.

 8. Ta med sunn skolemat hjemmefra- ikke snop og brus.

 9. Mobiltelefoner skal være avslått i skoletiden.

10. Hvis du skal søke fri fra skolen, må foresatte søke om det
til rektor i god tid.