Propaganda

- relevante nettsteder

Studiemateriell
Psykologisk krigføring (Digitalokkupasjon)
Drømmen om tusenårsriket - nazismens fascinasjon, propaganda og symboler i det 3.rike (Digitalokkupasjon)
Tema propaganda - tysk, alliert og NS-propaganda fra 2.verdenskrig, en samling av studiemateriale og nettpekere (Nordiki)

Film
NS ukesrevy - 70 min filmrevy 1940 - 45 (Norgeslexi)
To NS propagandafilmer (Norgeslexi)
Kamp under seiersrunen - vervefilm for SS Regiment Nordland (norske frontkjempere) (Norgeslexi)

Foto
Fotosamlinger av krigsbilder NS og tyske (Norgeslexi)
Tyske soldaters fotoalbum fra det okkuperte Norge (Eggans samlinger)