Propaganda

Bildeanalyse og bildemanipulering

Den lange marsjen - myter og virkelighet Forrige | Neste


Den store formann Mao i Kina var en mester i å skape myter rundt sin egen person.
En av mytene var at han sammen med sin hær hadde gjennomført "Den lange marsjen" på tusenvis av kilometer under krigen.
Virkeligheten var en helt annen, uten at vi skal gå inn på det her.
Dette er et foto fra turen, som viser Mao på hest. Dette bildet dukket opp etter Maos død og ble siden det offisielle bildet fra den lange marsjen.
Men tidligre hadde det eksistert en annen utgave av samme bilde...