Propaganda

Bildeanalyse og bildemanipulering

Flagget på Iwo Juma - et historisk øyeblikk bygges opp Forrige | Neste


Propagandaen får så tak i dette bildet fra samme situasjon. Er det mer futt i det nye bildet?
Spørsmålet er hva som kan tjene krigspropagandaen best. En trenger bilder med symbolkraft, bilder som med få sterke element kan uttrykke vilje til seier, egen overlegenhet og helst signalisere en underlegen fiende.

Dette bildet er "renere" enn det forrige, men fremdeles for tamt!