Dette temaet tar for seg propagandaens oppbygging og virkemidler. Vi studerer nærmere hvordan en bygger opp effektive propagandabudskap og utformer disse slik at mottakerne blir mest mulig fanget inn med følelser og "mage".
Propaganda har blitt drevet til alle tider, men vi vil konsentrere oss om nyere tid, særlig siste verdenskrig.

 

Med bilder som våpen
En introduksjon til emnet i form av propagandaplakater fra 2.verdenskrig.

Propagandaens virkemidler
Vi ser nærmere på de spesielle triksene som propaganda benytter seg av for å fange oss inn.
Analyser av utvalgte propagandabilder og plakater.

Nettsider om propaganda
Finn fram til alle plakatene som ble laget på begge sider under verdenskrigene, lyd og filmer, dokumenter og mye annet.

Bildeanalyse og bildemanipulering av historiske bilder

Psykologisk krigføring i moderne tid
Hvorfor lyktes ikke tyskerne med sin propaganda i 1.verdenskrig, mens engelskmennene fikk full uttelling for sine historier om tyskere som spiste småbarn i Belgia?

Film som propaganda
Den spennende historien om hvordan Hollywoods filmindustri ønsket USA inn i krigen for å skaffe seg gode krigshistorier og god profitt. Det hvite lerret oversvømmes av onde, skjevøyde japanere og enda ondere SS-menn. Selv Tarzan må slåss med nazier i jungelen...

Drømmen om tusenårsriket - Det tredje rikes bruk av symboler og ritualer

Bildeanalyse generelt