Propaganda

Med bilder som våpen
En introduksjon til emnet i form av propagandaplakater fra 2.verdenskrig. Neste