Reiseruten

i 1862

i 2003

Stedene

Jørundgard

Kristindagene

10. juli 2003 - Sel

LaurgardSel kirke
Ved kirken finner vi gravstøtten til Hans Prillarviken, en person som har havnet litt i skyggen til tross for at han på mange måter er den som har mye av æren for at sagnene om Per Gynt har overlevd. Prillarviken var en av Asbjørnsens kilder, men fikk ikke noe "kred" for det. Tvert imot ble han behandlet ganske dårlig og karrikert som en skikkelig tufs.

Prillarviken døde året etter at Ibsen var her og de to møttes neppe i Gudbrandsdalen. Ibsen traff imidlertid den gamle skolemesteren på et møte i Hollenderkretsen noen år tidligere.

Byste av Botten HansenPrillarviken var skolemester og to av elevene hans fikk stor betydning for Henrik Ibsen og Peer Gynt. Den mest kjente er nok Paul Botten Hansen. Han har i alle fall fått en egen byste utenfor kirken. Paul Botten Hansen var kanskje den viktigste inspirasjonskilden til Ibsen.

Botten Hansen kjente godt til mange av de gamle sagnene som Ibsen senere gjorde bruk av. De to var nære venner i den tiden Ibsen bodde i Kristiania og begge delte en interesse for gamle sagn og eventyr.

BølaugBotten gård, hvor Paul var oppvokst ligger like ved kirken. LaurgardEt par hundre meter nord ligger Laurgard. Her bodde en annen av Prillarvikens elever, Engebret Hougen. På Laurgard var det skysstasjon og postsentral på 1800-tallet. Det var her Asbjørnsen bodde da han besøkte Gudbrandsdalen i 1842. Med andre ord 20 år før Ibsen. På denne gården bodde Engebret Hougen som ble den som fortalte mange av sagnene om Per Gynt til Asbjørnsen.

Kristin Lavransdatter
Sigrid Undset skrev i alt tre bøker om Kristin Lavransdatter. Kransen handler om Kristins oppvekst på gården Jørund i Sel i Gudbrandsdalen. Da det ble laget film av dette ble det bygd en hel gård i middelalderstil, men når vi passerer er Jørungard stengt. Litt lenger opp i dalen ligger Nord-Sel kirke der det står en statue av Kristin Lavransdatter.

Kristin LavransdatterJørundgard er på mange måter den ultimate fake. Gården ble nemlig oppført i forbindelse med innspillingen av filmen Kransen i 1994. Filmen var basert på Sigrid Undsets roman om Kristin Lavransdatter.  Kristin er en ren fantasifigur, men gården ligger nå her med sine 16 hus og egen stavkirke, noen kilometer nord for Otta.

Kristin Lavransdatter blir på mange måter brukt på samme vis som Per Gynt. Skillet mellom  fantasi og virkelighet er ganske så uklart i begge tilfeller. Skuespill, priser, statuer og ulike opplevelser knyttes til begge to. Per Gynt har riktignok en historisk bakgrunn, men den er også temmelig diffus.

På tide å finne igjen Ibsens spor, det leder til Åsåren, vest for Otta.

Kommentar

Undset og Bjørnson
Da vi var på Aulestad var det en utstilling som koblet Bjørnson og Sigrid Undset. Bakgrunnen var at det i 2003 var 100 år siden Bjørnson fikk Nobelprisen i litteratur, Undset fikk den samme prisen for 75 år siden.

Dobbelt jubileum med andre ord.

J H & P O M - Mediesenteret 2003