Reiseruten

i 1862

i 2003

Peter Christen Asbjørnsen

Peter Christen Asbjørnsen (1812 - 1885)

Peter Christen Asbjørnsen ble født i Kristiania i 1812. Slekten hans kom imidlertid fra Gudbrandsdalen, noe som kanskje var med på å vekke hans interesse for den norske bondekulturen. Asbjørnsen vokste opp med at det ble fortalt eventyr hjemme. Den gang var dette fortellinger som hadde blitt fortalt muntlig i mange århundrer. På midten av 1830-tallet bestemte Asbjørnsen seg for å samle de norske eventyrene og gi dem ut i bokform. Han begynte med dette arbeidet på egenhånd, men det tok først av for alvor etter at han begynte å samarbeide med Jørgen Moe.

Den første eventyrsamlingen til Asbjørnsen og Moe ble utgitt fra 1841 og utover. I 1842 var Asbjørnsen på en reise i Gudbrandsdalen, her møtte han blant annet Engebret Hougen som fortalte sagnene om jegeren og eventyreren Per Gynt.

Eventyrene ble i de aller fleste tilfellene fortalt på dialekt. Asbjørnsen og Moe skrev imidlertid om fortellingene slik at de ble lette å forstå for folk over hele landet. Skriftspråket den gang var dansk, men Asbjørnsen og Moe byttet ut mange danske ord med typiske norske ord og vendinger. På den måten ble eventyrene et viktig politisk prosjekt som på flere måter var med på å bygge opp en egen, norsk identitet.

Asbjørnsen ga også ut en samling på egen hånd, men etter 1850 sluttet han arbeidet med eventyr og sagn og begynte i stedet å jobbe som naturforsker og forstmester.

J H & P O M - Mediesenteret 2003