Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Propaganda frå Hitler-Tyskland

Frimerke

Desse små merka som vi brukar til å klistre på breva våre som bevis på betalt porto, er samstundes bodberarar av informasjon til utanverda. Postvesenet i dei enkelte land kan bruke frimerka til å levere boddskapa sine.

Same prinsipp som gjaldt for innhald og utforming av plakatane i det 3.rike, vart også gjort gjeldande for frimerkeutgjevingane. Eit frimerke når enda lenger enn plakaten med budskapen sin, og dette blei flittig nytta for å spre nazismen sin bodskap.

Propagandabodskapa kom inn som frimerkeinnhald. Motiva kunne hentast frå den tyske "ærefulle" fortida eller frå samtida si oppbygging av folk og land. Føraren sitt portrett var ofte å sjå. Det vart selt postkort med sitat frå Hitler sine talar, og utgjeve særstempel.

Etter krigsutbrotet i 1939 kom det naturlig nok fleire frimerke med krigsmotiv, som skildra dei tapre tyske soldatane på slagmarkene. Motiva frå fronten heime oppfordra til å halde ut og sikre den endelige sigeren.

Her er et lite utval med slike merke (klikk på dei for stort format):Nazi postage stamps (German propaganda archive)
Nazi postcards (German propaganda archive)
Antisemittisk filateli (The Center for Holocaust and Genocide Studies)