Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Propaganda frå Hitler-Tyskland

Hitler beundra den allierte propagandaen under 1.verdenskrig, og utforma sine teser om effektiv propaganda; få og enkle bodskap som skal hamrast inn gong på gong, peike ut konkrete hovudfiendar som vert tillagde all skuld, det store folkefellesskapet som alle skal gi livet sitt for, og rasen som det overordna omgrepet.

Det fremste propagandamediet for Hitler var radioen og folkemøta. Det lukkast aldri særlig godt å skape god propaganda gjennom spelefilm (i motsetnad til det f.eks. Hollywood klarte). Derimot hadde dei tyske filmavisene svært stor propagandaverknad.

Men alt i alt gjorde Hitlers propaganda-apparat ein glimrande jobb. På mange måtar kan vi sei at Hitler vann propagandakrigen, men tapte den militære krigen. Hans regime blei knust på slagmarka, ikke ved "verbal og visuell" krigføring.

Tyskernes propaganda 1939 - 45 (Tor Førde, europas-historie.net)
Stor samling med tysk propaganda (German propaganda archive)
Fienden på film, nazi-filmane sin estetikk (UiB-magasinet)
Frimerke som propaganda i det 3. rike
"Triumpf des Willens" - den største av alle propagandafilmar? (Google video 2
"Tag der Freiheit" - ein annan av Riefenstahls filmar (Google video)
"U-Boote westwärts" - ty. spelefilm (Google video)
"Der Marsch zum Führer" - tidlig ty propagandafilm (Google video)
"Gestern und Heute" - dto
"Der ewige Jude" - beryktet antisemitisk film (Google video)
Der ewige Jude - stillbilder og tekster fra filmen
Mer om selve filmen