Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Norsk propaganda frå NS-regjeringa

Propaganda på film

NS klarte ikkje å bruke filmen som propagandamedium like godt som nasjonalsosialistane i Tyskland. Goebbels klarte på ein meistarleg måte å utnytte (dokumentar)filmen som eit sterkt middel til å samle folket om Hitler.

I Norge brukte NS først og fremst Filmrevyen som propagandamiddel. Gjennom desse korte dokumentariske klippa ønskte ein å framstille norsk daglegliv og politiske hendingar på ein måte som fremja NS-ideologi. Filmrevyen vart vist som obligatorisk førfilm til spelefilmar.

I tillegg til Filmrevyen vart det produsert eigne filmar til propaganda for verving til frontteneste, Arbeidsteneste, Hirden osv.
Det vart også produsert eit par spelefilmar med NS-ideologi , utan at desse vart spesielt lagt merke til.

Propagandafilm for arbeidsteneste og anna (Norgeslexi)
Klipp frå norske filmrevyar (Kulturnett Sogn og Fjordane)
Klipp frå tyske propagandafilmar (Norgeslexi)
"Kamp under seiersrunen" norske frivillige i regiment Nordland (Norgeslexi)
 
Fellesskap og fiendebilder - den norske Filmrevyen 1941 - 45, artikkel av Tore Helseth