Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Alliert propaganda

Film

Amerikanarane kom seint i gang med å lage propaganda.
Da krigen i Europa braut ut i 1939. var Hollywood i byrjinga klar til å bruke krigen som rein underhaldning, slik filmindustrien hadde gjort med dei andre krigane; borgarkrigen 1860-64, indianarkrigane, første verdenskrig osv. Med andre ord ville ein ufarliggjere konflikten, og bruke krigen i Europa meir som dramatisk bakgrunn for dei vanlige hollywoodske drama om kjærleik og lidenskap mellom enkeltmenneske.

Men Roosevelt-regjeringa ønskte noko anna, og historien om korleis presidenten fekk ein heil industri med seg for å omforme eit massepublikum i deira syn på krigen, er ein svært interessant historie.

"Why we fight - Prelude to War" - Capras første film (Google video)
"Why we fight" - Battle of Russia (Google video)
"Why we figth - The nazis Strike (Google video)
"Why we fight" - Divide and conquer del 2 3 4 (Google video)
Everybody joins war effort (Google video)
Hollywood vil inn i krigen - korleis am. filmindustri gjekk inn i krigen (Digitalokkupasjon)
Teiknefilmar som våpen - eit utval cartoons med kjende teiknefilmfigurar
"The World at War" - typisk am. propagandafilm fra 1942 (Google video)
"War in the Pacific" 1943 (Google video)
"Our enemy the japanese" (Google video)
"News" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Google video)

For å sjå fleire originale allierte propagandafilmar fra perioden, gå til Archive.org
og skriv "<årstall> and war" i søkeboksen. Tilsvarande på Google video.