Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Alliert propaganda

Plakatar

Spesielt amerikanarane var flinkt til å lage uttrykksfulle og gode plakatar.
USA var reklamens heimland, og nå vart det sett saman team med bakgrunn i reklamefaget til å uttrykkje krigsbodskapen gjennom plakatar.

Her kan du sjå hundrevis av desse plakatane i store samlingar på nettet!

WWII Poster collection
Powers of persuasion – posters from WWII
World War II Propaganda, Cartoons, Film, Music, & Art
WWII Women's Recruiting Posters
The Art of Propaganda