Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Norsk propaganda frå London-regjeringa

Propagandaen for Norge og Norges sak gjekk gjennom Statens informasjonskontor i London. I alliert språkbruk vart propaganda retta mot eigne kalla "informasjon", mens propaganda mot fienden fekk nemninga "enemy propaganda" (i motsetnad til tyskarane, som åpent brukte omgrepet "propaganda").

Størst verknad for publikum heime i Norge vart sendingane gjennom London Radio. Det var svært populært å høyre på desse sendingane, trass i at dei fleste radioapparata var konfiskerte tidleg under okkupasjonen. Tyskarane gjorde ofte razziar for å stoppe dette, men folk fann alltid på løysingar som gjorde det mogleg å halde fram med lyttinga.

Propaganda i tekstformat
Propaganda på frimerke
Norsk Tidend
Propaganda i film - kjem!
Svart propaganda
Spirit of the vikings - norske radiosendinger i USA 1941-45 (Nasjonalbibl.)