Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Norsk propaganda frå NS-regjeringa

Propaganda på frimerke

Desse små unnselige, men akk så nødvendige merka vart tekne i bruk som berarar av propaganda både i Norge og i Tyskland. Ikkje berre sjølve frimerket, men også poststempel vart brukt for å bere fram bodskapen.

Motiva kunne vere Føraren sjølv (Quisling), historiske motiv eller aktuelle politiske tema.

Kanskje var ikkje propagandaverdet så altfor stort, men svært mange ergra seg over å måtte bruke desse NS-propagandabilda på breva dei skreiv.

Klikk på breva for større format: