Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda
Norsk propaganda frå NS-regjeringa fra NS-regjeringen

Propagandaen i Hitler-Tyskland spela i stor grad på antisemittisme. I Norge var det ikkje mogleg å gjere det same, men all god propaganda har bruk for ein ytre fiende. For NS vart det bolsjevismen som fekk denne rolla. Dei allierte vart også framstilla som kyniske utnyttarar av små land (som Norge)

Plakatane nytta sterke symbol, og overalt såg ein det gule solkorset.
Sjølv om NS-propagandaen kanskje ikkje vart så virkningsfull som nazistane sin propaganda i Tyskland, førte den likevel til at eit NS-symbol som solkors vart umogleg å bruke i annan samanhang heilt fram til vår eiga tid.

Eit viktig motiv var frontkjemparane. Plakatar, frimerke og brosjyrar propaganderte for å få norsk ungdom til å melde seg til frontteneste på Østfronten.

Det meste av propagandaen ble leia frå Kultur- og folkeopplysningsdepartementet.

Propaganda på frimerke
Propaganda på plakatar
Propaganda i film
Propaganda i tekstar
Propagandabilde