Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

TEMA: Propaganda

Propagandakrigen vart ei vidareføring av dei prinsippa og den erfaringa ein hadde vunne i den psykologiske krigen 1914-18. Då hadde tyskerne gjort det dårlig. Denne gongen var Hitler førebudd på å køyre meir aktivt ut enn forrige gong. Radio og film kom til å spele ei stor rolle i distribusjonen av propaganda frå alle partane.

Psykologar utarbeidde spesielle kampanjar, tilpassa det kulturelle særpreget i målgruppene. Propagandaen vart meir målretta og fin, ikkje så grov og primitiv som i første verdenskrigen. Vitskaplege metodar vart tekne i bruk for å skape den rette propaganda. I mindre grad laga ein skrekkhistoriar om fienden, kanskje med unnatak av ein del amerikansk propaganda om japanerne og tyske framstillingar av jødane.
js

Alliert propaganda, inkl. frå den norske London-regjeringa
Norsk propaganda frå NS-regjeringa
Tysk propaganda
 
Krigstrykksamlinga til Nasjonalbiblioteket

Det er mange nettstader om propaganda i krig. Her er eit lite utval:
Nazi and East German Propaganda
The Art of Propaganda
WWII Women's Recruiting Posters
World War II Propaganda, Cartoons, Film, Music, & Art
WWII Poster collection
Powers of persuasion – posters from WWII
War Propaganda World War I: Demons, atrocities, and lies

Kunsten å selge en ideologi (fra media UiO)
Propaganda under krigen (fra NorgesLexi)
NS' bruk av Nasjonalparken Borre (fra Borreminne)
Tyskernes propaganda 1939 - 45 (Tor Førde, europas-historie.net)
Propaganda og påvirkning - materiell for undervisningsopplegg (HiB)
Am. film om propaganda og påvirkning (Google video)
Propaganda - det fjerde våpen (oppgave i mediehistorie)
Propaganda (Wikipedia)