Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

Kaprolat og den norske skiløperbataljonen
– en reise i 2003 tilbake til 1944

av Willy Tøndel

Min interesse for dette ble vakt ved besøk på biblioteket i Trondheim, hvor jeg fant denne for meg ukjente historie. Det er skrevet relativt lite om denne hendelsen i Karelen og det som er skrevet og gjenfortalt spriker i alle retninger. Ikke så rart, da de fleste som deltok ble drept, og andre havnet i russisk fangenskap. For enkelte skulle det ta 9 år. Det vil si -de som klarte å overleve. Flere døde i Stalins fangeleirer etter krigen. De som overlevde ønsket stort sett ikke å snakke om tragedien, som skjedde midtsommers 1944, og i dag, 60 år etter, er det få igjen.

TIL RUSSLAND

Utstyrt med gode ”Natokart” og forhåndsavtale om assistanse av Andrey – tidligere russisk grensejeger, reiser jeg sammen med min datter Eva Birgitte til Russland for å prøve å finne disse to høydene hvor Den Norske Skiløperbataljon ble tilintetgjort sommeren 1944.

På den russiske grensestasjonen blir jeg gjort oppmerksom på at vårt visum til Russland kun gjelder i 48 timer. Forhandlinger om forlenget visum fører ikke frem, og skulle vi ikke være tilbake innen fristens utløp, vil vi ha alvorlig trøbbel.

På den russiske grensestasjonen blir jeg gjort oppmerksom på at vårt visum til Russland kun gjelder i 48 timer. Forhandlinger om forlenget visum fører ikke frem, og skulle vi ikke være tilbake innen fristens utløp, vil vi ha alvorlig trøbbel.

På grensestasjonen ved Salla passerer det ikke mange biler. Vi er de eneste denne morgenen. Sjefen for grensestasjonen har hatt kjæresten på besøk og lurer på om vi vil være så snill å kjøre henne til nærmeste by – 6 mil unna. Hun snakker ikke annet enn russisk, men er grei å ha med når vi skal passere 2 grensesoner til på russisk side. Vi kjører henne til et falleferdig hus i byen Alakurti. Broen over elva til byen er et kapittel for seg selv. Det er en trebro, hvor flere bjelker i kjørebanen mangler. På flere steder ser man rett ned i elva. Hovedveiene i Nord Karelen varierer mellom grusveier og dårlig asfalterte veier, fulle av hull. Å lese skilt når man ikke er vant med det russiske alfabetet, kan være vanskelig nok. Vi mistet 3-4 timer og måtte ha hjelp til å komme på rett vei.


Foto: Willy Tøndel 8.7.2003. På feil vei. Her får vi hjelp av lokalbefolkningen.

VIDERE >>