Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

Kaprolat
– 60 år etter

Nå 61 år etter hendelsene har en russisk privatperson vært på åstedbefaring på begge høydene og kan har funnet levninger etter 18 personer, 2 på Kaprolat og 16 på Hasselmannhøyden. Ved funn av Erkennungsmarke (identitetsbrikke) på levningene har det lykkes å identifisere fem personer. Dette er;

Haakon Belgonen født 21.2.1920 Vadsø, tilhørende 1. kompani

Gustav Böhm født 7.6.1924 Drammen, tilhørende 3. kompani,

Peder Habberstad født 27.6.1910 Ullensaker, tilhørende 1. kompani,

Finn Kristiansen født 18.3.1923 Vardø tilhørende 1. kompani,

Harald Olsen født 15.8.1923 Brønnøysund, tilhørende 1. kompani.

Videre er det på levningene av en ukjent funnet en giftering med inskripsjonen ”Din Mari 12-8- 39”, denne personen har det desverre ikke lykkes å identifisere. Alle levningene er gravd ned på funnstedet og posisjonen deres er plottet med GPS.

Se mer om disse funnene under Bilder fra Kaprolat!