Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

Hjemmefronten i Bergen – fra førstehånds kilder

Det vokste raskt fram motstandsgrupper mot de tyske okkupasjonsstyrkene i Norge, og tross tilbakeslag og opprulling, greide man å holde oppe en organisert og samordnet motstand. Da den tyske kapitulasjonen kom 8. mai 1945 omfattet hjemmestyrkene rundt 40 000 mann. Det ble også bygd opp etterretningsapparat, som evnet å hente inn og videresende detaljerte opplysninger om tyske styrker og anlegg.

Hjemmefronten i Bergensområdet utgjorde avdeling D 20 i Mil.org., senere skilt ut som D 20.2, og dekket området mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden. Organisasjonen gjennomgikk store prøvelser i 1943, og Roar Sannem ble fra november 1943 sjef for D 20.2. Nå legger vi ut hans rapport fra virksomheten sammen med annet materiale som kan kaste lys over virksomheten til denne avdelingen.
yn

Videointervju med Roar Sannem- leder av Milorg i Bergen (UiB)
Tekst skrevet av Roar Sannem i 1945 (Digitalarkivet)
Hva engelsk etterretning visste om tyske anlegg
Hordaland - Bergen (Digitalarkivet)
Hva tysk etterretning visste
- fra avhørene av Abwehragentene (Digitalarkivet) - kommer!
Utdrag fra filmer om motstandsarbeid på Vestlandet (Vestaver)
Rapport om Milorgorganisasjonen mars 1945 top secret! (Digitalarkivet)
Norsk motstand under andre verdenskrig (Digitalskolen)