Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

Film

fotosamling

NS stemne i Vik - Fra Gulbrand Lundes gravferd
Klipp fra Filmrevyen 1942 (Kulturnett Sogn og Fjordane)
"Kamp under seiersrunen" - propagandafilm for Regiment Nordland (NorgesLexi)
Ukerevy 1944 med eksplosjonsulykken på Bergen havn (BT og nrk)
Klipp fra film om motstandsarbeidet på Vestlandet (Vestaver)
En norsk filmavis fra okkupasjonstiden (Norgeslexi)
Norske soldater og sivile april 1940 (Norgeslexi)
Klipp fra norske filmaviser fra okkupasjonstiden (Norgeslexi)
To NS-propagandafilmer (Norgeslexi)
Alliert seiersfilm 1945 bl a med opptak fra rettssaken mot Quisling (Google Video)
Filmarkivet.no vil etter hvert få flere filmer, bl.a. Norsk Filmrevy 1941-45
 

Aktuelle nettsteder:

Journal Digital – statens ljud- och bildarkiv Sverige
Filmarkivet.no - skal få en del materiell fra okkupasjonstiden (har Bergensfilmen)
Fellesskap og fiendebilder - den norske Filmrevyen 1941 - 45, artikkel av Tore Helseth
Norsk film i krig - en komparativ tilnærminger til film under tysk okkupasjon, samme forf.
Verneplan for levende bilder i Norge
Besætelse og befrielse - klipsamling (Danmarks Radio)
En serie DVDer fra okkupasjonen

Deutsche Wochenschau arkiv
Die Wochenschau als Mittel der NS-Propaganda (Shoa.de)
„Die deutsche Wochenschau“ – nationalsozialistischer Realismus (Mediacultur-online)
Fienden på film - nazifilmane sin estetikk (UiB-magasinet)
Film as a Weapon (German propaganda Archive)
Krigspropaganda i film (Univ. Berkeley)
The National Archives - deler av filmarkivet tilgjengelig via Google Video

Utfordringer med video på nett (Svein Høier, NTNU)

For å se originale filmer fra perioden, gå til Archive.org og skriv "årstall" and war i søkeboksen. Tilsvarende på Google video.