Foto

Film

Lyd

Dokumenter

Databaser

Hitler besøker Norge

Propaganda

Motstand

Kaprolat

Frigjøringen

Andre nettsteder

Nettutstillinger

Forskning og
formidling


 

Frigjøringen 1945 – avisforsidene forteller sin historie

Her er samlet en rekke avisforsider fra den første fredsmåneden.
Overskrifter og artikler gir et interessant innblikk i hva folk var opptatt av disse dagene.
(bildene kan blåses opp til full størrelse)

Kildemateriale:

Bergens Tidende 11.mai
Bergens Tidende 12.mai
Bergens Tidende 14.mai
Bergens Tidende 15.mai
Bergens Tidende 24.mai

Arbeidet 12.mai
Arbeidet 19.mai

Arbeidet 23.mai
Arbeidet 24.mai

Bergens Arbeiderblad 9.mai
Bergens Arbeiderblad 12.mai
Bergens Arbeiderblad 15.mai

Morgenbladet 15.mai

Fritt Folk 1.mai
Fritt Folk 2.mai
Fritt Folk 3.mai
Fritt Folk 4.mai
Fritt Folk 5.mai