Mysteriet Carmina

 

Tilbake til hovedside

Moderne myter; forteljingar som kan ha sine røter frå gamal tid, men også nytt stoff som har kome til seinare. I vår tid vil slike gjerne spreie seg ved hjelp av film, fjernsyn, bøker og teikneseriar.
Les meir om det kunstige monsteret, mørkets riddar i Gotham city og andre mørkets skapningar