Tornerose

Det var en gang en konge og en dronning som var barnløse. "Å, hadde vi bare et barn!" sa de til hverandre hver dag. Men de fikk ikke noe barn.

En gang dronningen var ute og badet kom en frosk opp på stranden til henne: "Du skal få ønsket ditt oppfylt," sa den. "Før et år er gått, skal du føde en datter til verden."

Det hendte som frosken hadde sagt, og dronningen fødte en pike som var så vakker at kongen ble helt ør av glede og laget en stor fest. Han ba ikke bare slektninger, venner og kjente, men også de vise feene, for at de skulle hjelpe og verne barnet. De var tretten slike feer i riket hans, men han hadde bare tolv gulltallerkner å la dem spise på, så en av dem måtte bli hejmme.

Festen ble feiret med stas og prakt, og da den var slutt, sto feene fram og ga barnet underfulle gaver: Den ene ga dyd, den andre ga skjønnhet, den tredje rikdom - alle ga gaver de barnet av det beste og fineste som fins i verden.

 

1/6