Kongsbrødrene og de troløse hustruene

Det var en gang en konge i Østerland. Han hersket over en av øyene mellom India og Kina og hadde to sønner. Den ene hette Sjeheriar og den andre Sjasaman. Sjeheriar ble konge etter sin far, og Sjasaman ble konge i et annet rike.

Begge kongene styrte rikene sine til glede og velsignelse for sine undersåtter i mange år. Så hendte det en dag at kong Sjeheriar fikk lyst til å se igjen sin bror, kong Sjasaman. Han sendte bud til ham og ba ham komme og gjeste ham. Og straks kong Sjasaman hadde fått budet, gjorde han seg reiseklar, satte sin vesir, - det vil si sin mest betrodde rådgiver og hjelper- til å styre med rikets saker mens han var borte, og så dro han av sted.

Men da han og folkene hans hadde slått leir den første natten kom han til å tenke på at han hadde glemt å ta med en prektig edelstein som han hadde ment å gi broren som gave. Derfor reiste han tilbake med det samme, og kom hjem til slottet sitt mens det ennå var natt. Han gikk inn til sin dronning, og fant at hun ikke sov alene, men hadde en av hans egne negerslaver liggende ved siden av seg på leiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/12