Hvem har laget dette nettstedet?

Tegninger
Frode Øverli og Mauricio Pavez

Tekst
Jostein Saakvitne
Hildegunn Wærness
Marja Høgås

Tekniske løsninger
Arild Wærness
Øyvind Fosse
Lasse Marøen