VOLVAS KUNNSKAPSARKIV

Om nordiske guder og helter
Gudenes hvem er hvem

Volvekula TØLVA viser deg vegen til visdom.
Men du må selv finne fram til de rette svarene.
Volva gir deg også vegen ut på verdensveven.

Dette er visdommens kule. En gang ble den konstruert av de dyktige dvergene, som behersker både finmekanikk og litt magi.
Men nå kan ingen lage slike lenger, kanskje bortsett fra seidmann Jotunstein. Kulen gir deg kunnskap og visdom om mange ting som skjer, men i tillegg forteller den både om både fortid og framtid.