kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte Oslo 14.6.05

Til stede: Svein, Jostein, Margareth, Liv Merethe, Håvard, Eevy, Ture, Ida

1. Dagsorden godkjent.
Orientering om Håvards doktorgradsopplegg og ”doktorskolen”, der han må spisse oppgaven sin ytterligere for å bli tatt opp. Svein understreket at dette har skjedd med flere, og at selve prosjektet vårt også fremdeles har flere uklare

2. Svein orienterte om oppdraget i tilknytning til Jeppe Bundtgaards doktorgrad. Stilte spm om han er inhabil, men har akseptert oppdraget.

3. Oslo-gruppa orienterte om arbeidet sitt så langt. Diskusjon om metodikk og problemstillinger.
Kommer mer info!

4. Bergens-gruppa orienterte om det samme.
Kommer mer info!

5. Planlegging seminar Bergen 25.-26.august. Følgende tema ble foreslått for programmet:

  • Liv M tematiserer estetiske/kunstfaglige problemstillinger rundt Norskverkstedet
  • Elevmedvirkning til design og utforming av læringsressurser (Leikny og Eevy)
  • Utfordringer med navigasjon i digitale læringsressurser (Ture)
  • Narrasjon som sakprosaformidling (Margareth og Håvard)
  • Lærerperspektiv på Norskverkstedet og utprøvingen vi har hatt så langt (lærere Kr.b. og Ila). Dette kan skje i forbindelse med skolebesøk på Kringlebotn skole fredag morgen.

    Ola Erstad har sagt seg villing til å delta i seminaret og være ”overprøver”.
  • Vi forsøker å legge inn en dag i forkant, hvor lærere fra Ila og Kringlebotn får et kurs i aktuelle tema. Bergensgruppa orienterer Kr.b. og Jostein sender et brev til Ila (rektor) med info.

6. Biblioteksdelen av prosjektet og samarbeid med Deichman.
En la fram ulike løsninger på denne utfordringen. Svein har kontakt med en pensjonert bibliotekar som kunne vært interessert i å delta. En mulig løsning kunne være å sett mer på hvordan biblioteket kan hjelpe lærerne med bruk av nettet.

En annen vri er at en bruker Lesehulen som et forskningsobjekt, siden Deichmanske har dette som et prestisjeprosjekt, mediesenteret har utviklet selve nettstedet, og innhold og form er nært beslektet med andre læåringsressurser som Norskverkstedet.
Jostein tar dette opp i møte med Deichmanske 20.6.

7. Kjøp av utstyr og programvare
Flere ser behovet for å et verktøy for å loggføre video-opptak. Margareth hadde med noe info om programmet Observer (som imidlertid kostet 40 000 for flere år siden). Håvard hadde info om bruk av Avid til å lage metatagger i videofiler, skal sjekke det videre (mye billigere løsning).

Ture hadde info om programmet Camtasia, som lager en sammenhengende video av skjermaktiviteter.

Jostein info om utstyr til å få inn delt skjerm med PC-skjermbilde og kameraopptak i samme bilde. Sjekker pris og utstyr.

Konklusjon: Hver enkelt sjekker mer og sender inn begrunnet ”søknad” om sitt utstyr/programvare til Svein/Jostein.

17.6. js