NOS-HS utlyser:

Midler til eksplorative workshops i humaniora og samfunnsvitenskap

For å fremme utviklingen av innovative forskningsområder og innovativ forskningsinnsats i humaniora og samfunnsvitenskap utlyser NOS-HS og NordForsk støtte til eksplorative workshops med frist 15. august 2007.

Arrangementene må avholdes i Norden og foregå i 2008. NOS-HS og NordForsk forventer å kunne støtte inntil 16 arrangementer.

En eksplorativ workshop er konsentrert om et spesifikt tema og har et begrenset antall deltakere som er innbudt til debatt på bakgrunn av sin faglige kompetanse. NOS-HS og Nord Forsk ser gjerne at målsettingen med workshop'ene er å forberede eller delta i nordiske eller internasjonale forskningsprogrammer.

Finn flere opplysninger og søknadsskjema i boksen til høyre.

 


 Skriv ut