kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Bergen internt

 

2005
Kurs 25.1.

Forskningsprosessen

Innsamling av materiale

1.
Videoopptak.
Elever jobber med norskverkstedet/fotokurs.

2.
Elevene svarer på et spørreskjema etter undervisningen.
Spørsmål:
Hva de syntes om oppgaven, hva de likte og ikke likte med begrunnelser, hva de mente de lærte og om de kunne tenke på jobbe med norskverkstedet hjemme.

Eksempler på svar:

  • Det var gøy (de fleste), det var kjedelig (1)
  • Likte å zoome inn osv. ”Jeg likte å være på data for jeg elsker data”(1)
  • Jeg likte alt
  • Jeg lærte å zoome, holde kamera i riktig avstand, at ingenting må røre seg bak i bildet osv.
  • Tror/tror ikke jeg vil bruke det hjemme (50/50) ”På tross av alt dette skal jeg ikke gjøre det hejmme. Jeg lærer det heller av onkel Kjetil (aldri stol på skolen

3.
Vurdering av læringsutbytte.

Se på elevenes egne bilder.
Vi og fadderbarna har tatt bilder av forskjellige ting på skolen.
Bildene ble forskjellige fordi vi og fadderbarna ikke er like høye. Da ser vi tingene i ulikt perspektiv
Er vi ikke blitt flinke til å ta bilder
Kringlebotn nettsider 5.kl