kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne

Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Bergen internt


2.9. Arbeidsmøte med Bjørg Wangen på Kringlebotn

Noen punkter fra møtet:


Møte med foreldre og foresatte 22.9. (30 min presentasjon)

Moment å huske på:

 • framstille prosjektet som en spennende mulighet som gir merverdi for elevene (og skolen)
 • skolen blir tilført ressurser
 • Høgskolen styrer prosjektet i samarbeid med lærerne
 • Vise nye nettsidene til 5.kl.tr.

Tema i høst, som det kan være aktuelt å lage illustrasjoner + pekersamlinger til:

 • intervju
 • statistikk/behandling av data (biler, busser..)
 • folketoner/folkeviser
 • tekst og bilder i film og bok

På grunn av tiden er det realistisk å tenke seg det siste temaet som mest aktuelt.

Ulf Stark: Min venn Percys magiske gymnastikksko
Finne video + materiell (biografi)
Hvis en ikke finner video, kan tsatziki bøkene være aktuelle.

 • Tema for våren ikke fastsatt, men et tema blir ”Norge” (mest geografi)

Viktig med norskspråklige nettsteder (5.kl.tr. behersker ikke engelsk)

Evt lage diskusjonsforum

Action:

 • Lage noen første enkle nettsider til 5.kl.tr. ferdig til foreldremøte inkl klassepresentasjon og Ulrikentur
 • Lage noen illos + evt pekersamling til tema
 • Koordinere med skolens nettsider (IT-ansvarlig Tore Nordtvedt)