kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Arbeidsmøte 15.9.
Innlegg fra Eevi
Kapittel 7 fra Sveins nye bok
Dagsorden
1. Forberedelse til Mercer-seminaret: talk om "explaratory talk" (Margareth)
2. For på å etablere en felles faglig plattform: drøfting av mitt bokkapittel "Kunnskap - kompetanse - literacy" (Ture)
3. Høyttenkning om forskningsarbeidet (hver enkelt redegjør for hva hun/han
vil gjøre i prosjektet, og hvordan)
4. Planlegging av fremtidige aktiviteter
5. Eventuelt

Til stede
Margareth, Eevi, Leikny, Svein, Ida, Ture, Jostein

Stipendiatstillingen

Svein hadde samtale med Thilesen for å ordne rask saksgang, noe som ble lovet. HiO ønsket å være med i tilsettingsprosessen.

Metodikk og framdrift i prosjektet

Mesteparten av tiden ble brukt til å diskutere ulike metoder og innhold i arbeidet framover.

Dette er for omfattende å gi referat av her.

Reise til København

Vi prøver å lage en felles reise og et lite arbeidsseminar over to virkedager sammen med fagmiljø ved dpu.

Tidsrom: uke 3 - 7 i 2005.

Jostein kontakter Birgitte H. Sørensen ved dpu.

Reiser/seminarer

Leikny ønsker å delta på et forholdsvis dyrt seminar i USA i høst, og Eevi overdrar sin 2004-pott til henne.

Nytt navn

”Læring med ikt i skole og bibliotek” bankes gjennom nytt norsk navn på prosjektet!

Deichmanske

Det har ikke vært kontakt med D siden sist møte, og Margareth tar nå kontakt for å gjøre de nødvendige avtaler.

Loggføring

Viktig at vi loggfører alle aktiviteter som går på kontakt og samtaler med lærere og elever også før vi setter i gang selve hovedarbeidet.

Nytt møte

Onsdag 3.11. i Oslo.

jostein