kul: knowledge, education and learning

Hovedside

Medarbeiderne


Møter i Oslo

Nytt navn på prosjektet!?

Prosjektbeskrivelsen

Revidert utgave

Nyttige nettadresser

Seminar/konferanser:
forslag!!

Skoler og bibliotek

Mer om KUL

Bergen internt

Oslo internt

 


Mini arbeidsmøte 26.8.

Til stede:

Svein
Margareth
Eevy
Leikny
Jostein

Beslutninger:

Stipendiatstilingen ble drøftet og Svein tar kontakt med HiO for å be om så rask behandling som mulig i saken.

Svein og Jostein sørger for at framdriftsrapport blir sendt NFR innen 1.9.

Det ble lagt fram info om mange interessante konferanser, kurs og seminarer. Jostein lager en oppdatert oversikt og legger ut på nett

Hvis ingen har innsigelser, fastsetter vi nytt navn på prosjektet:
Læring med IKT i skole og bibliotek

Diskusjon om Neil Mercerseminaret. Margareth og Jostein finner fram til engelskpråklig læringsressurs som kan brukes som case p åseminaret.

Det lages en felles samling for alle deltagerne (inkl. lærere og bibliotekarer) i Oslo til våren.

Felles skjema til elevforeldre utarbeides. Margareth sender forslag til medlemmene.

En kortfattet tekst med info om prosjektet til foreldre og andre.
Eevy og Leikny lager forslag.