Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart>

Batterie Tellevik er et typisk tysk kystfort, opprinnelig bemannet med fire kanoner og to luftvernkanoner. Allerede sommeren 1940 satte tyskerne i gang vegbygging ut til Klauvaneset, for å kunne begynne utbyggingen av fortet. Helt fram til frigjøringen var det arbeider med å bygge fortet videre ut. Det var både tyske, norske og russiske arbeidere (krigsfanger) som arbeidet her.

Tellevik lå strategisk til og hadde en viktig rolle i Festung Bergen. Over 20 betongbunkers, åtte kanonstillinger og flere bygninger dannet et sterkt fort som skulle stå imot en støyt. Mannskapsbunkrene var spesielt forsterket.

I dag er deler av fortet restaurert, og gir et godt inntrykk av hvordan dagliglivet fungerte i et slikt anlegg.

Fotoalbumet til en tysk soldat | Fortet | Inn i kommandobunkeren | Inn i vaktbunkeren

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen