Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Kvarven fort ligger strategisk til, ved inngangen til skipsleden mot Bergen by. Anlegget ble lagt her for å beskytte Bergen mot angrep fra sjøen i tiden rundt unionsoppløsningen med Sverige. Kvarven kunne ha beskyttet Bergen med sitt toppmoderne utstyr, men heldigvis ble det den gang ikke aktuelt å prøve ut dette i praksis.
Derimot kom fortet i kamp i aprildagene 1940, da tyskerne angrep Norge. Kanonene fikk inn treff på tyske skip, men måtte overgi seg etter at store tyske styrker angrep anlegget fra flere sider.
Nå er Kvarven et fredet kulturområde, med interessante krigsminner fra over hundre år.

Bilder fra 1900 | Historikk | Det tyske angrepet 1940 | Vandringer på Kvarven

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen