Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Kart

Festningsanlegg i Hordaland

Atlantikwall

Festung Norwegen

En tenkt alliert invasjon mot Vestlandskysten (animasjon)

Festningsanleggene på Askøy og omegn
(Herdla museum)

 

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen