Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart


Byggingen av fjellanlegget
Senteret i anlegget er en dyp sjakt på 24 meter i diameter. Her skulle trippelkanonen stå øverst, med fem etasjer nedover i fjellet. I tilknytning til kanonanlegget måtte det sprenges ut rom for ammunisjon, verksted, drivstoff- og vanntanker, kjøkken, oppholdsrom og forlegninger osv. Til sammen ble det sprengt ut flere kilometer med tunneller og rom i fjellet.

Kanonen
Selve kanonbatteriet var en trippelkanon fra slagskipet Gneisenau. Den kom med båt til Bergen havn og ble fraktet videre på lekter til Tellnes kai på Sotra. Opprinnelig var det meningen å plassere den på Sotras høyeste punkt, Liatårnet (372 moh), men dette ble for vanskelig. Tyskerne valgte derfor fjellpartiet ovenfor Fjell gard lenger vest.

Byggingen av vegen opp til festningen
Vegen opp til fjellet ble bygd på tre uker. Dette var bare mulig med stor innsats fra krigsfanger og norske arbeidere. Vegen måtte gjøres solid, da den skulle tåle transport av bl a kanonløpene som hver veide 72 tonn. Det til sammen 1000 tonn tunge kanonanlegget skulle fraktes på samme vegen.

 Monteringen av kanonen
Etter at kanonløpene og alt utstyret var kommet opp på fjellet, sto selve monteringen igjen. Tyskerne hadde funnet en svær kran på Bergen havn. Denne ble fraktet opp, og sørget for monteringen av delene i fjellanlegget. Det var et møysommelig arbeid å skru sammen alt utstyret på fem plattformer over hverandre, men på grunn av grundig forarbeid var alt ferdig i løpet av et halvt år. Hele kanonanlegget veide til sammen 1000 tonn.

Forholdet til sivilbefolkningen
Folket på Fjell var på en måte fange i egen bygd. Det enorme forsvarsanlegget representerte en stor sikkerhetsrisiko for tyskerne, og en rekke sikkerhetstiltak ble satt i verk. Adgang til området var forbudt, og over alt satte tyskerne opp kontrollposter. Alle personer over 15 år måtte framvise et såkalt grensesonebevis for å passere.

Tyskerne rekvirerte mange hus, og bøndene på Sotra måtte selge jordbruksproduktene sine til festningsanlegget. Tyske kontrollører prøvde å holde nøye regning med produksjonen på alle gardene i området, for å hindre at noen solgte matvarer på si. Ca 600 tyskere trengtes for å holde fortet operativt.

De som gjorde arbeidet
Monteringsarbeidet ble utført av mange spesialister, et ingeniørkompani på 110 mann og et større antall krigsfanger i tillegg til norske arbeidere. Utsprengingen av fjellet pågikk døgnet rundt. Det dundret og smalt til alle døgnets tider, kan gamle folk fortelle. Hver tolvte time var det avløsning, og et tog av krigsfanger snodde seg oppover og nedover fjellet.

 Krigsfangene
Krigsfangene var vesentlig fra Sovjet, soldater tatt til fange på Østfronten. Disse ble holdt innesperret i en spesiell leir, og all omgang med fangene var strengt forbudt for sivilbefolkningen. Likevel er det mange historier om sivile som hjalp ”russerfangene” med mat.
Det er uklart hvor mange fanger som holdt til her. Totalt har kanskje mellom 1500 og 2000.fanger vært innom leiren.


Gamle bilder | Byggingen av anlegget | Kanonen i bruk | Inni fjellet | Fortet i dag

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen