Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Mer om Festung Norwegen
Festningsanleggene langs norskekysten var en integrert del av Atlantikwall. Her kunne tyskerne bygge i fred for alliert intervensjon, og i løpet av okkupasjonsårene investerte den tyske krigsmakten uhyre store ressurser i utbyggingen. For Hitler var Festung Norwegen den viktigste delen av Atlantikwall.

Utbyggingen begynte allerede sommeren 1940, men skjøt virkelig fart vinteren 1941/42. Langs hele norskekysten ble det bygd over 350 kystfort og 20 flyplasser, i tillegg til radaranlegg og utallige sperreanlegg.

Tyskerne var klar over at det ikke var mulig å anlegge et sammenhengende forsvarsanlegg langs hele kysten. De anla derfor et støttepunktforsvar, organisert for å kunne ta et forsvar i dybden. Utbyggingen av et sterkt kystartilleri var viktig, spesielt i tilknytning til de norske fjordene.

I tillegg til et sterkt kystforsvar bygde tyskerne ut et omfattende vei- og jernbanenett som skulle sammenbinde de ulike delene av landet og gjøre forsvaret mer dynamisk. Svære minefelt både til sjøs og på land utgjorde en viktig del av forsvarsanleggene. Disse ble etter frigjøringen ryddet av tyskerne selv.

Høsten 1944 begynte en prekær mangel på byggemidler (sement og stål) å gjøre seg gjeldende, og mange av prosjektene stoppet mer eller mindre opp.

I dag ligger fremdeles store deler av disse forsvarsverkene i terrenget, og mange er omgjort til krigs- og kulturminner. Flere steder er det bygd opp okkupasjonsmuseer i tilknyting til anleggene.

Mer om Atlantikwall | Mer om Festung Bergen | Mer om Festung Norwegen

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen