Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Festung Norwegen var en del av tyskernes gigantiske festningsanlegg Atlantikwall, som strakte seg fra Biscayabukta i sør til Finnmark i nord.

Festung Bergen var en viktig del i det tyske forsvaret av Norge, og hadde til oppgave å forsvare det sentrale Vestlandet mot en alliert invasjon. Lenger sør lå Festung Stavanger.

Mer om Atlantikwall | Mer om Festung Bergen | Mer om Festung Norwegen

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen