Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet KartFestung Bergen var tyskernes samlenavn på alle forsvarsanleggene rundt Bergen by og Hordaland. Før krigen hadde det norske forsvaret bygd ut festningsverk i det indre området (Kvarven, Hellen og Sandviken) og det ytre forsvaret (Håøy- og Lerøyavsnittet).

Etter den tyske invasjonen tok tyskerne umiddelbart i bruk de norske festningsverkene. De norske anleggene Skjellanger og Korsnes, som i 1940 var under bygging, ble først ferdigstilt. Samtidig begynte utbyggingen av nye anlegg.

Til slutt var det i Hordaland bygd over 30 kystfort og festninger, 8 tunge og en rekke lettere luftvernbatterier, 2 flyplasser og 1 sjøflyhavn. Av flere grunner, bl.a. som viktig ubåtbase, så tyskerne på Bergen som den strategisk viktigste byen på Vestlandet. Den var selve nøkkelen i et forsvar mot en framtidig alliert invasjon. Slik ble Bergen til en av de sterkest befestede byene i Norge.

Hvordan trodde tyskerne at et alliert angrep på Festung Bergen ville bli?

Achtung! Feindlicher Angriff! - en dramatisering fra bunkeren

Mer om Atlantikwall | Mer om Festung Bergen | Mer om Festung Norwegen

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen