Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Hvordan trodde tyskerne at et alliert angrep på Festung Bergen ville bli?Hvordan trodde tyskerne at et alliert angrep på Festung Bergen ville bli?

Achtung! Feindlicher Angriff! - en dramatisering fra bunkersen

Mer om Atlantikwall | Mer om Festung Bergen | Mer om Festung Norwegen

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen