Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Om Krigsminne

Krigsminne er ein del av Kulturnett Hordaland. Føremålet med prosjektet er å vise og formidle kunnskap om dei krigsminna som finst i regionen. Dette er på mange måtar såre minne frå ei mørk fortid, men like fullt ein del av vår nyare historie.

I dag er vi meir opptekne av å syne fram enn å gøyme vekk desse krigsminna. Ved at folk får meir kjennskap til dei, er det også von om at ein blir meir medviten om kva krig og okkupasjon innebær for eit land.

Høgskolens mediesenter i Bergen står for utarbeiding av innhald og presentasjon av desse nettsidene. Jostein Saakvitne og Kurt Monsen har hovudansvar for tekst, Øyvind Fosse for animasjonar.

Send oss gjerne kommentarar og eventuelt forslag til andre krigsminne som kan leggjast ut på nettet!

Kontakt oss jsa@hib.no

Kjelder og gode hjelparar

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen