Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Arkivet

Kystfort andre stader på Vestlandet med eigne nettsider

Sogn og fjordane
Vemmelsvik og Blålid

Krigsminne i Lærdal
Krigsminne i Rutledal
Krigsminne på Florølandet
Hovden i Ervik og på Kjerringa
Ospeneset
Risenes
Krigsminne på Gottraneset
Krigsminne - forsvar av vegen mot Austlandet
Festningsanlegg i Vågsøy
Tangane kystfort, Bremanger
Fleire festningsanlegg i Sogn og Fjordane

Ergan kystfort (Møre og Romsdal)

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen