Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Kjelder

Gode medhjelparar til desse nettsidene har vore:

Sotra og Øygarden forsvarsforening
Halvor Sperbund
Dag Bjørnar Mjelde

Meir materiale om krigsminne og Festung Norwegen finst i følgjande bøker:

Ettrup/Ritterbach/Schellenberger; Festung Stavanger, 2005, ISBN 3-00-01355-1
Jan Egil Fjørtoft: Tyske kystfort i Norge, 1982, ISBN 82-990878-1-3
Halvor Sperbund: Brennpunkt "Westküste", 2004, ISBN 82-41903154
S.E. Grieg-Smith: Ingen fiendtlige hensikter, 1989, ISBN 82-7360-00902
Bergfødt/Sotra og Øygarden forsvarsforening: Fjell festning, 1995
Jan Olav Flatmark: Sunnmøre i Festung Norwegen, 1994, ISBN 82-91375-03-8
K. Berge: Fronten er kysten! Ty.festningverk i Sogn og Fjordane, 1995, ISBN 82-993475-0-5
Jon A.Jonsen: Kystforsvaret i Østfold, 2004, ISBN 82-996851-0-9
Albrethsen m.fl.:Kystartilleri i Danmark 1940-45, 2003, ISBN 87-989621-0-8

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen