Bergen Befestningsverker Festung Bergen Kvarven fort Fjell fort Tellevik kystfort Festung Norwegen Arkivet Kart

Arkivet

Film
*** Tyske tropper settes i land i Bergen (fra tysk filmavis 4/1940)
*** Landsetting ved Vestlandskysten (dto)
*** Tyskerne marsjerer inn i Oslo (dto)
*** Tyske soldater betjener kanonstillinger (dto)
*** Norske soldater og sivile aprildagene 1940
*** Norsk filmavis om eksplosjonsulykken Bergen havn 1944
*** Klipp frå film om motstandsarbeidet på Vestlandet
*** Intervju med milorgsjefen i Bergen Roar Sannem

Foto
*** Foto ca 1905 fra rekruttskolen i Gravdal
*** Foto fra tysk soldats fotoalbum Vestlandet 1940
*** Foto fra bygging og drift av Fjell fort
*** Stor fotosamling fra tyske soldatalbum hele landet
*** Andre tyske soldatfoto
*** Fargefoto fra kysten tatt av tysk marineoffiser
*** Foto fra ulike aktiviteter ved Festung Norwegen

Artikler
Minefeltene på Hellen
Ubåtbyen Bergen

Pekere til Internett:

Stoff om Kvarven
*** Olav Aarekols minner fra Kvarven
*** Bergen festning i kamp
*** Kvarven forblir friluftsområde
*** De sjømilitære forberedelsene i 1905
*** 1905-markering ved Kvarven
*** Engelske etterretningskart over tyske anlegg

Stoff om Fjell fort
*** Atlantikwall-research om Fjell
*** Austrått fort - tvillingfortet til Fjell, med intakt trippelkanon!

Stoff om Tellevik fort
*** Kart med bilder

*** Tellevik trenger servicbygg 1 2 (BT)

Kystfort andre steder på Vestlandet nettsider

Det tyske kyst- og marinevernet i Seekommandant Bergens område 1945 (Digitalarkivet)

Nettsteder om Festung Norwegen og Atlantikwall
*** Tyske kystfort i Norge (Kystfort.com)
*** Festung Norwegen (nuav)
*** Tyske kystfort (Forsvarsbygg)

*** Oversikt over tyske kystbatterier
*** Karlsøya Festung Norwegen
*** Atlantikwalk - spennende bruk av Festung Stavanger!
*** Atlantikwall in Norway
*** The Atlantikwall Website
*** Der Atlantikwall i Frankrike
*** The Atlantic Wall in France
*** Atlantic Wall in Normandy
*** Deutsches Atlantikwall Archive
*** Bunkerpictures (Nederland)
***
Der Atlantikwall in Dänemark

*** Atlantic Wall in the Netherlands
*** Hitler's Atlantikwall (Nederland)
*** Atlantikwall museum Nordwijk (Nederland)
*** Atlantikwall museum (Nederland)Annet stoff om krigen og okkupasjonen 1940-45
Gestapos fangearkiv i Bergen
Krig og kvardag 1940-45 - hordalendingar fortel
Mer om ubåtbyen Bergen
Bergen blir bombet 29.okt.1944
Tyskerbrakker og kystfort (Riksantikvaren)
Militærhistoriske landskap og andre verneområder
NORDIKI - den store emneportalen om okkupasjonen

Museer
Bjørn West museet
Espeland fangeleir
Herdla museum
Nordsjøfartmuseet
Arquebus - Vestlandets største okkupasjonsmuseum
Kanonmuseet ved Kristiansand
Lofoten krigsminnemuseum
Anlegget i Svolvær
Helgeland museum

Om Krigsminne

20©05 Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen