Mekaniske fag

Naturfag

Internasjonalt samarbeid

Emne: Prosjektarbeid som arbeidsform

Elever fra grunnkurs på allmennfaglig studieretning demonstrerer prosjektarbeid som arbeidsform.

Videoinnslagene viser de ulike fasene i naturfagprosjektet " Hvordan bestemme alder og kondisjonsfaktor til ørret i Tranevannet."


Kort generell introduksjon : Hva er prosjektarbeid ?

Prosjektarbeid er en pedagogisk arbeidsform hvor elevene arbeider sammen med læreren for å gjennomføre en undersøkelse Arbeidet skal resultere i ett konkret produkt, en veggavis, en skriftlig rapport, en video eller lignende. Lærerens rolle er å være igangsetter, inspirator, grensesetter og veileder. Arbeidet er organisert slik at vi arbeider sammen i grupper. Arbeidet er tidsavgrenset. Gruppene må i stor grad arbeide selvstendig

Ofte vil prosjekter starte med en ide om noe som skal undersøkes nærmere - et tema
Innenfor temaet utarbeides problemformuleringer som ofte er et eller flere spørsmål/påstander som vi prøver å finne svar på.I forhold til valgt tema må det samles inn informasjon, for eksempel på internett, lese bøker/artikler. Informasjonen bearbeides

Prosjektarbeidet framstilles som et produkt, kan være en skriftlig rapport, veggavis, video

På Bjørkåsen videregående skole har vi laget et eksempel på hvordan vi kan gjennomføre et prosjektarbeid i naturfagVi har valgt følgende tema: Hvordan bestemme alder og kondisjonsfaktor til ørret i Tranevannet.


Se og lær!


Forarbeid
Denne fasen kalles ofte forberedelsesfasen.
Generelt kan elevene bruke ulike kilder (bøker, oppslagsverk, artikler, video) for å skaffe seg opplysninger/informasjon.
I tilknytning til dette prosjektet bruker elevene internett til å finne opplysninger om emne.


Se video


Praktisk gjennomføring
I denne fasen samler elevene inn informasjon på ulike måter.
Det kan være spørreundersøkelse, intervju eller observasjoner.
I fiskeprosjektet arbeider elevene ute i felten, trekker garn.


Se video


Etterarbeid
Den opplysninger/den informasjon som blir samlet inn skal bearbeides og vurderes/analyseres.
I vårt tilfelle finner elevene vekt og lengde til fisken.
De tar og skjellprøver og bruker mikroskop for å vurdere fisken sin alder.


Se video


Presentasjon
Prosjektarbeid skal framstilles i form av et produkt.
Eksempler på dette kan være skriftlige rapporter, rollespill, video eller veggavis.
Dette prosjektet blir presentert i form av en veggavis.


Se video