Mekaniske fag

Naturfag

Internasjonalt samarbeid

Bjørkåsen videregående skole har i mange år arbeidet med internasjonalt samarbeid. Skolen har gode kontakter med partnerskoler i Finland, Sverige, Danmark, England og Frankrike. Elever og lærere fra Bjørkåsen har vært på utveksling og studieturer til disse skolene, og vi har stadig besøk fra andre land på Bjørkåsen.
Elever fra de forskjellige lands døveskoler arbeider sammen om ulike prosjekter. Mye av kommunikasjonen har hittil gått via e-post. Men med bredbåndstilknytning får vi nå mulighet til å overføre videofiler, samt å kommunisere direkte på tegnspråk med hverandre v.h.a. webkameraer.

Videoene viser mer om hvordan dette samarbeidet har foregått.
Elever fra Mikkeli i Finland og Bjørkåsen har samarbeidet om et felles prosjekt i fagetMediekunnskap.Prosjektet gikk ut på å sammenlikne hverandres dagsaviser, og å finne ut hvor mye disse egentlig skriver om det andre landet. På Bjørkåsen ønsket elevene å finne ut av hvor mye vi lærer om Finland gjennom dagspressen.
Møtene mellom elever fra de to skolene foregikk ukentlig gjennom webkameraer og Netmeeting. Her ble ukens funn presentert og diskutert.
Se video


I et nyhetsinnslag i TVHordaland 13.4.02 ble arbeidet ved Bjørkåsen brukt som eksempel på hvordan skoler kan arbeide sammen med partnerskoler i andre land.Her forteller elevene om sine erfaringer fra dette.
Se video < TVHordaland>


Medieklassen på Bjørkåsen har også produsert en video om ny studieretning for Medier og Kommunikasjon.Studieretningen blir tilbudt hørselshemmede elever ved Bjørkåsen fra høsten 2002.
Videoen forteller om hvordan deler av mediefaget blir lagt opp ved skolen.

Videoen har bl.a. vært vist ved en ny partnerskole i Hradec Kralove i Tsjekkia, noe som førte til at skolen der er interessert i å opprette lignende fagtilbud for sine elever.
Se video < MedierOgKommunikasjon>