Prosjektsammendrag

Prosjektet er igangsatt og ledes av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen.

Prosjektet tar sikte på å utforske ulike måter å bruke bredbåndets muligheter for gruppen døve med særlig vekt på undervisning og læring. HiB vil i nært samarbeid med brukerne drive et aktivt utviklingsarbeid og lage produkter som testes ut og evalueres av ulike målgrupper. Spesielt interessant vil det være å se nærmere på hva en bør ha tilgjengelig som tolkende video. Her vil en arbeide med spørsmål angående optimal videokvalitet, standarder for opptak og gjengivelse, presentasjonsformer, design og interaktivitet osv.


For voksne vil en se på mulighetene for å bruke streaming video innen offentlige tjenester, opplæring i døvespråk for foreldre og andre voksne som arbeider med døve, for gruppen døvblitt - overgang fra hørende til døv og ellers undervisningsopplegg innen ulike emner og fag.


For ungdom/barn vil det ved siden av undervisningsopplegg være aktuelt å teste ut ulike former for underholdning, dramatiserte fortellinger, opplæring i døvespråk for venner, lærere osv. Utvikling av løsninger for god kommunikasjon i sanntid over nettet vil også stå sentralt.

 

Short presentation of HØYKOM in english