Modellsnekker

Modellsnekkere jobber med modeller i ulike materialer som brukes til å forme støpeformer.

Tradisjonell norsk støpjernsovn

Tidligere var former til støpjernsovner modellsnekkernes hovedbeskjeftigelse.

Litt historikk

Vi kjenner til ulike teknikker for metallstøping som er hele 5000 år gamle. Norge har hatt god tilgang på ulike mineraler, noe som bidro til en omfattende støperivirksomhet. Den første produksjonen av støpejern tok til allerede i 1579. Produksjon av støpejernsovner startet på midten av 1600-tallet..
Modellsnekkere har alltid hatt en sentral rolle innen metallstøping; snekkerens tremodellene dannet grunnlaget for støpeformene. Det tas avtrykk av modellen i sand, deretter fylles formen med metall. Dersom formen er komplisert må modellen settes sammen av mange deler slik at den kan demonteres uten å skade sandformen.

Tidligere var tre det dominerende materialet for modellsnekkeren, men i dag blir forskjellige plastmaterialer ofte brukt som modellmateriale. Modellsnekring krever nøyaktighet og stor presisjon: Noen ganger vil avvik på under en millimeter være nok til at modellen må vrakes. For å oppnå den presisjonen som kreves må omfattende materialkunnskap kombineres med bruk av maskiner, som for eksempel dreibenker, freser, bormaskiner osv.